Inter IKEA Group Operator ładowarki in Stalowa Wola, Poland

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Obłsugę ładowarki, usuwanie drobnych awarii

 • Zapewnienie ciągłości procesu produkcji tj.

 1. Załadunek surowca na stoły podawcze

 2. Odbiór posortowanego surowca z kieszeni linii sortowania kłody

 3. Magazynowanie posortowanego surowca na mygłach

 4. Zaopatrywanie hali przetarcia w surowiec do produkcji

 • Załadunek i rozładunek ciężarówek

 • Utrzymywanie ładowarek w dobrym stanie technicznym, zgłaszanie usterek

 • Utrzymanie porządku w miejscu pracy

Wymagania:

 • Wykształcecenie min. zasadnicze zawodowe

 • Uprawnienia do obsługi ładowarki jednonaczyniowej kl. I wszystkie typy

 • Wiedza z zakresu mechaniki, elektromechaniki, automatyki

 • Mile widziane uprawnienia SEP E do 1 kV

 • Organizacja pracy własnej

 • Sumienność i dokładność

 • Umiejętności manualne

 • Umiejętność pracy zespołowej

 • Dyspozycyjność

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: /Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)./